Stilte Wandelweekend | Schiermonnikoog | Voorjaar 2021

Stilte is een schaars en kostbaar goed geworden. Wil je bewust de stilte  opzoeken dan kun je je opgeven voor het ‘Stilte wandelweekend’ op Schiermonnikoog. We zullen veel naar buiten gaan en wandelen in de duinen en over het lege strand, waar je de oneindige ruimte van de zee aan een ongeschonden horizon maximaal kunt ervaren.

Meer informatie over Bezinningstochten