Persoonlijk leiderschap
inzetten op je werk – Opleiding

In een vitale, bezielde organisatie toont iedereen leiderschap, onafhankelijk van zijn of haar positie. Leiderschap in de zin van staan voor wat je waard bent en je eigenheid ten volle uitdrukken in je werk. Deze opleiding helpt je om bewust te worden van je persoonlijke leiderschap en deze in te zetten in je werk. Je krijgt een helder en realistisch beeld van wie je bent en het beste in jezelf wordt naar boven gehaald.

Doorwerking in jouw organisatie

Omdat de doorwerking in jouw organisatie van belang is, voeren we een start- en eindgesprek op je werkplek, waar je leidinggevende bij betrokken is. Verder dragen feedback van collega’s, een werkbezoek van een mededeelnemer en tussentijdse coaching van een mentor, maximaal bij aan het toepassen van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Opleidingstraject van een jaar

Het opleidingstraject beslaat een periode van bijna een jaar en bestaat uit:
– vier inhoudelijke meerdaagse modules
– een werkbezoek aan een andere deelnemer
– een presentatiedag van de werkbezoeken
– drie tussentijdse gesprekken met een mentor.

Ben je geïnteresseerd?
Voel je vrij om contact op te nemen voor meer informatie of een oriënterend gesprek.
06 220 532 01 / info@margabrinkhof.nl 

 Logo van itip