Vanuit bezieling samen in beweging komen

Vaak is er een crisis, conflict of stagnatie nodig die je dwingt om een pas op de plaats te maken. Op allerlei manieren is al geprobeerd het probleem onderling op te lossen. Tot het besef doordringt dat hulp van buiten nodig is. Van iemand die objectief is en ergens in het midden de waarheid op tafel legt. Maar ook als het helemaal niet zo slecht loopt, is het verstandig in de ontwikkeling van je team te investeren. Misschien verlang je naar meer inspiratie, onderling contact of scherpte in de communicatie.

Naar een betere samenwerking

Op basis van een grondige cultuurdiagnose wordt het programma voor een 2-daagse cultuurworkshop gemaakt. In deze diagnose worden het liefst alle medewerkers uit het team afzonderlijk gesproken worden of minstens een afvaardiging van het team.
In het programma komt, naast een terugkoppeling van de bevindingen uit het cultuuronderzoek, het team en de onderlinge relatie centraal te staan. Stagnaties worden helder en we maken bespreekbaar wat samenwerking in de weg staat. Er worden feedbackoefeningen ingezet, een teamopstelling gedaan of op een andere creatieve wijze gewerkt.  Tijdens de tweede dag richten we ons dan op de toekomst. Hoe kan de samenwerking er concreet uit gaan zien? Dan gaat het over korte en langere termijn werkafspraken het waarborgen in in het dagelijks werk.

Follow-up

De ervaring leert dat het nuttig is om ongeveer 6 weken na een cultuurworkshop een terugkoppeling te organiseren. Ook kan persoonlijke coaching, begeleide werkoverleggen of  zelfgestuurde / begeleide intervisie ingezet worden. Ook themadagen behoren tot de mogelijkheden als follow-up voor een team-ontwikkeltraject.

 Logo van itip